Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Cits
Norises vieta
Rīgas ielā 4/6 Daugavpils
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Kontaktpersona

Inita Vaivade, e-pasta adrese: Inita.Vaivade@vid.gov.lv., tālr. +37167123056

Kontaktpersona saistībā ar Mantas apskati nesniedz atbildes uz citiem jautājumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 16.02.2024.
Dokumentācija
Lēmums

19.02.2024. Komisija pieņēma lēmumu:

  • izslēgt no dalības cenu aptaujā /fiziska persona/ pamatojoties uz Vispārējo noteikumu 6.2. apakšpunktā noteikto;
  • izbeigt cenu aptauju “Valstij piekritīgās mantas par gāzes ieroču realizācija” bez rezultāta un nodot Valstij piekritīgo mantu iznīcināšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrai;