Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Cits
Norises vieta
Rēzekne Varoņu iela 27
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Kontaktpersona

Edgars Giptors, e-pasta adrese: Edgars.Giptors@vid.gov.lv., tālr. +371 67123057

Kontaktpersona saistībā ar Mantas apskati nesniedz atbildes uz citiem jautājumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 22.02.2024.
Dokumentācija
    Lēmums

    23.02.2024. Komisija pieņēma lēmumu:

    • 2. pozīcijā “paletes ar gofrēta papīra (kartona) izstrādājumi 9 gab.” izslēgt /Fizisku personu/ no dalības cenu aptaujā, jo saskaņā ar Vispārējo noteikumu 4.7. punktu pretendentam par valstij piekritīgo mantu jāpiedāvā cena, kas nav zemāka par aprēķināto muitas administrēto nodokļu summu;
    • 2. pozīcijā “paletes ar gofrēta papīra (kartona) izstrādājumi 9 gab.” Veikt cenu aptauju atkārtoti.
    • 1. pozīcijā “iepirkšanās ratiņi 205 gab.” par uzvarētāju atzīt / juridisku personu/ ar piedāvāto augstāko cenu 2020,00 EUR (PVN netiek piemērots) un piešķirt tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu