Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Cits
Norises vieta
Rīga Talejas iela 1
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Kontaktpersona

Dina.Alberte e-pasta adrese: Dina.Alberte@vid.gov.lv, tālr. +37167120202

Kontaktpersona saistībā ar Mantas apskati nesniedz atbildes uz citiem jautājumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 12.02.2024.
Dokumentācija
Lēmums

15.02.2024. Komisija pieņēma lēmumu:

  • izslēgt fizisku personu no dalības cenu aptaujas 4.pozīcijā – “ Mobilais telefons iPhone 6 Space Gray“ ar piedāvāto augstāko cenu 81,99 EUR (PVN netiek piemērots)

14.02.2024. Komisija nolēma:

  • atzīt par uzvarētāju fizisku personu 1.pozīcijā –“ Mobilais telefons iPhone 6 Gold “ ar piedāvāto augstāko cenu 90,01 EUR (PVN nepiemēro) (deviņdesmit euro 01 cents) un piešķirt tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu;
  • atzīt par uzvarētāju fizisku personu 2.pozīcijā –“ Mobilais telefons iPhone 6 Gold “ ar piedāvāto augstāko cenu 110,00 EUR (PVN nepiemēro) (viens simts desmit euro 00 centi) un piešķirt tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu;
  • atzīt par uzvarētāju fizisku personu 3.pozīcijā –“ Mobilais telefons iPhone 6 Gold “ ar piedāvāto augstāko cenu 75,69 EUR (PVN nepiemēro) (septiņdesmit pieci euro 69 centi) un piešķirt tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu;