Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Transports
Norises vieta
Avotu iela 8 Madona
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Kontaktpersona

Edgars Giptors, e-pasta adrese: Edgars.Giptors@vid.gov.lv., tālr. +371 67123057

Kontaktpersona saistībā ar Mantas apskati nesniedz atbildes uz citiem jautājumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 13.02.2024.
Dokumentācija
Lēmums

15.02.2024. Komisija pieņēma lēmumu:

  • izslēgt /Fizisku personu/ no dalības cenu aptaujā, jo persona atteicās iegādāties valstij piekritīgo mantu;

19.02.2024. Komisija pieņēma lēmumu:

  • par uzvarētāju atzīt / fizisku personu/ ar piedāvāto nākamo augstāko cenu 507,00 EUR (PVN netiek piemērots) un piešķirt tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu