Darbības
Iznīcināšana
Mantu kategorija
Alkohols
Norises vieta
Piedrujas ielā 20 Rīga
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts.

Kontaktpersona
Dina Alberte, e-pasta adrese: Dina.Alberte@vid.gov.lv, tālr. +371 67120202
Datums
15.02.2024. 
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta 
VID Finanšu pārvalde
Valstij piekritīgā manta

alkohols ~200 litri