Darbības
Iznīcināšana
Mantu kategorija
Alkohols
Norises vieta
Uriekstes ielā 16 Rīga
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts.

Kontaktpersona
Dina Alberte, e-pasta adrese: Dina.Alberte@vid.gov.lv, tālr. +37167120202
Datums
21.-22.02.2024.
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta 
VID Finanšu pārvalde
Valstij piekritīgā manta

Dažādu nosaukumu alkoholiskie dzērieni ~ 800 litri