Savienības Muitas kodekss (SMK)

/Konsolidēta versija, dokuments ir informatīvs/

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L269, 10.10.2013.

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L287, 29.10.2013.

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L267, 30.09.2016.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 14.decembra Regula (ES) 2016/2339, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L354, 23.12.2016.

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L7, 12.01.2017.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 19.marta Regula (ES) 2019/474, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L83, 25.03.2019.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regula (ES) 2019/632, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L111, 25.04.2019.

Piekļuve Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un Savienības tiesību aktiem - portālā “EUR-Lex”