Sistēmu regula

 Publicēts: 04.06.2021. 10.49


Apakšsadaļu izvēlne

Sistēmu regula

Komisijas 2021. gada 8. marta Īstenošanas regula (ES) 2021/414 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzēto informācijas apmaiņas un glabāšanas elektronisko sistēmu izstrādes, uzturēšanas un izmantošanas tehniskajiem noteikumiem

 

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr. 81/37, 09.03.2021.

Piekļuve Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un Savienības tiesību aktiem - portālā “EUR-Lex”