Sistēmu regula

 Publicēts: 19.12.2019. 16.27


Apakšsadaļu izvēlne

Sistēmu regula

Komisijas 2019.gada 21.jūnija Īstenošanas regula (ES) 2019/1026 par Savienības Muitas kodeksā paredzēto informācijas apmaiņas un glabāšanas elektronisko sistēmu izstrādes, uzturēšanas un izmantošanas tehniskajiem noteikumiem

 

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr.L167 24.06.2019.

Piekļuve Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un Savienības tiesību aktiem - portālā “EUR-Lex”