SMK Darba programma

 Publicēts: 19.12.2019. 16.35


Apakšsadaļu izvēlne

SMK Darba programma

Komisijas 2019.gada 13.decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2151, ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu

 

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Nr.L325 16.12.2019.

Piekļuve Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un Savienības tiesību aktiem - portālā “EUR-Lex”