Sūtījumā saņemtā prece nav iekļauta preču klasifikatorā. Vai ir iespējams papildināt šo klasifikatoru?

 Publicēts: 02.07.2021. 14.29


Apakšsadaļu izvēlne

Atbilde:

Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem preču klasifikatorā ir iekļautas tās preces, kuras no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tiek sūtītas visbiežāk un uz kurām neattiecas ierobežojumi vai aizliegumi.

Informatīvais attēls

Klasifikators regulāri tiek pārskatīts un papildināts. Ja Jums ir priekšlikumi Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem preču klasifikatora papildināšanai, lūdzam tos iesniegt VID Muitas pārvaldei, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv/login/ atverot sadaļu “Sarakste ar VID” – “Rakstīt jaunu vēstuli” un izvēloties kategoriju “Muitas jautājumi”.

Ar klasifikatorā iekļauto preču pilnu sarakstu var iepazīties šeit.

Detalizēta informācija par preču pārvietošanas ierobežojumiem vai aizliegumiem lasāma šeit.

Instrukcija standarta Importa muitas deklarācijas aizpildīšanai atrodama šeit.