Sūtījumā saņemtā prece nav iekļauta preču klasifikatorā. Vai ir iespējams papildināt šo klasifikatoru?

 Publicēts: 02.02.2021. 08.17


Apakšsadaļu izvēlne

Atbilde:

Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem preču klasifikatorā ir iekļautas tās preces, kuras no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tiek sūtītas visbiežāk un uz kurām neattiecas ierobežojumi vai aizliegumi.

Preces apraksts

Klasifikators regulāri tiek pārskatīts un papildināts. Ja Jums ir priekšlikumi Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem preču klasifikatora papildināšanai, lūdzam tos sūtīt uz e-pasta adresi eCustoms [at] vid.gov.lv

Ar klasifikatorā iekļauto preču pilnu sarakstu var iepazīties šeit.

Detalizēta informācija par preču pārvietošanas ierobežojumiem vai aizliegumiem lasāma šeit.

Instrukcija standarta Importa muitas deklarācijas aizpildīšanai atrodama šeit.