IIN Informatīvie un metodiskie materiāli

 Опубликовано: 28.01.2021. 15.34


Подзаголовок меню
! Šeit aprakstītie nosacījumi 2021. gadā var mainīties
saskaņā ar Saeimā pieņemtajiem grozījumiem nodokļu tiesību aktos.
Ar 2021. gadā paredzētajām izmaiņām aicinām iepazīties lapas sadaļā Nodokļu izmaiņas 2021