Jaunumi Valsts amatpersonas deklarācija
Ilustratīvs attēls: Kad valsts amatpersonai jāsniedz deklarācija?

Līdz šī gada 3. aprīlim valsts amatpersonām ir jāiesniedz valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācija par 2022. gadu. Kopumā šī deklarācija šogad jāiesniedz 54 781 valsts amatpersonai. Valsts ieņēmumu dienests (VID) pateicas 39 706 amatpersonām par jau iesniegtajām deklarācijām un aicina arī pārējās 15 075 amatpersonas deklarācijas iesniegt, neatliekot to pēdējo brīdi.

Valsts amatpersonas deklarāciju, tāpat kā citus VID iesniedzamus dokumentus, jāiesniedz EDS, autorizējoties ar internetbankas rekvizītiem, eID, eParakstu vai “eParaksts mobile”. Tādējādi, ja ir nozaudēts VID piešķirtais EDS identifikators un parole, to vairs nav nepieciešams atjaunot.

VID tīmekļvietnes sadaļā “Valsts amatpersonām” - “Informatīvie un metodiskie materiāli | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)” pieejams VID 08.03.2023. semināra ieraksts, kā arī materiāli “Valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība”, “Valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība elektroniskās deklarēšanas sistēmā” un “Valsts amatpersonas deklarācijas precizēšana”. Sadaļā “Valsts amatpersonām” ir pieejama plašāka informācija par valsts amatpersonas amatiem, amatpersonas deklarāciju iesniegšanas kārtību un termiņiem.

Vienlaikus valsts amatpersonas ir aicinātas pieteikties individuālai padziļinātai konsultācijai par deklarācijas aizpildīšanu. Konsultācija notiks Microsoft Teams platformā, un tai pieteikties var, izmantojot savu EDS profilu sadaļā “Sarakste ar VID”.

Savukārt vēl 30.martā no pl. 13.00 – 16.00. notiks tiešsaistes konsultācijas amatpersonām. Šajā laikā jebkura valsts amatpersonas varēs brīvi, bez iepriekšējas pieteikšanās, pieslēgties tiešsaistei, izmantojot saiti uz Microsoft Teams platformu un uzdot VID speciālistiem jautājumus par valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu.

Lai atvieglotu deklarācijas aizpildīšanu, ir pilnveidota EDS dokumenta ievadforma un tie deklarācijas punkti, par kuriem informācija jau ir VID rīcībā, aizpildās automātiski. Savukārt valsts amatpersonai VID atlasītā informācija ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāprecizē un jāpapildina.

Lai palīdzētu valsts amatpersonām pareizi aizpildīt valsts amatpersonas deklarāciju, izvairīties no deklarācijā pieļautajām pārrakstīšanās kļūdām un mazinātu risku neievērot deklarācijas aizpildīšanas kārtības noteikumus, EDS ir iestrādāts daudzpusīgs agrīnās brīdināšanas mehānisms, deklarācijas veidlapas papildinot ar informatīviem brīdinājumiem par nepieciešamību pievērst uzmanību ievadītajiem datiem.

Valsts amatpersonas deklarācijā ir punkts “Cita informācija”, kurā  iespējams norādīt informāciju, kas pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem sniedz pilnīgāku priekšstatu par mantiskā stāvokļa izmaiņām deklarēšanas periodā vai paskaidrot ar deklarētajām ziņām saistītas intereses vai citus apstākļus.

Aizpildīto deklarāciju pirms iesniegšanas nepieciešams pārbaudīt un, kad deklarācija pārbaudīta, apliecināt deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

Iesniegtās deklarācijas iespējams precizēt tikai viena mēneša laikā pēc tam, kad iesniegtā deklarācija publiskota VID Valsts amatpersonu deklarāciju publiskojamo datu bāzē.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām valsts amatpersonas konsultēties, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, izvēloties tematu "Informācija valsts amatpersonām”. Arī VID tīmekļvietnes sadaļā “Valsts amatpersonām/Kontakti”  ir pieejami Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas darbinieku tālruņu numuri, kā arī valsts amatpersonas savus jautājumus var sūtīt uz e-pasta adresi VADAD.lietvediba@vid.gov.lv