Biežāk uzdotie jautājumi GID

 Publicēts: 16.03.2021. 08.38


Apakšsadaļu izvēlne

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Kur var dabūt GID veidlapas?

Gada ienākumu deklarācijas veidlapas ir pieejamas VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā "Privātpersonām/ Gada ienākumu deklarācija/ Veidlapas".

Vai medicīnas čeki un ziedojumi kopā veido 600 euro vai tie katrs atsevišķi ir nodalāmi uz tiem attiecas 20% ?

Jā, 600 eiro, bet ne vairāk kā 50% no gada apliekamajiem ienākumiem - šis limits attiecas uz visiem attaisnotajiem izdevumiem kopā vienai personai.

Vai drīkst sniegt čekus, kuru summa pārsniedz 600 euro, vai tikai līdz 600 eur, jo tas ir maksimums?

Jāiesniedz visus čeku, bet summa, kas pārsniegs 600 eiro, pārcelsies uz nākamo gadu un atlikums automātiski ielasīsies nākamā gada ienākumu deklarācijā, tajā brīdī, kad to iesniegsiet EDS.

Vai es varu sniegt par savu mammu čekus un viņa pati vēl savus?

Jā, jūs varat daļu savas mammas čeku iekļaut savā deklarācijā, bet daļu - mamma pati savā, ja vien viņa ir attiecīgajā gadā maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Jāatceras, ka attaisnotos izdevumus par katru personu drīkst iesniegt deklarācijā tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 600 euro.

Kāpēc man ir izveidojies parāds?

Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u.c. datus, tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksas vai pārmaksas apmērs.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, VID EDS automātiski aprēķina atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus un galvenajā ienākumu gūšanas vietā piemēroto VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā.

Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, kad  gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme nekā aprēķinot nodokli visa gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādos gadījumos veidojas nodokļa starpība, kas ir jāsamaksā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, vai uzdot jautājumu rakstiski savā EDS kontā, sadaļā “Sarakste ar VID”.Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u.c. datus, tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksas vai pārmaksas apmērs.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, VID EDS automātiski aprēķina atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus un galvenajā ienākumu gūšanas vietā piemēroto VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā.

Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, kad  gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme nekā aprēķinot nodokli visa gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādos gadījumos veidojas nodokļa starpība, kas ir jāsamaksā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, vai uzdot jautājumu rakstiski savā EDS kontā, sadaļā “Sarakste ar VID”.

Kā es savai deklarācijai varu pievienot attaisnotos izdevumus (kādus attaisnotos izdevumus var pievienot un par kuriem  ģimenes locekļiem?

Personas, par kurām var piemērot attaisnotos izdevumus, ir:
• vecāki, vecvecāki;
• bērni, mazbērni;
• laulātais;
• audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
• nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
• brālis un māsa – personas ar 1.vai 2.grupas invaliditāti (piemēro no 2020.gada 1.janvāra);
• apgādībā esošu personu apgādājamie;
• aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

Attaisnotos izdevumus par katru personu drīkst iesniegt deklarācijā tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 600 euro.

Kādi ir deklarācijas iesniegšanas termiņi (cik ilgā laikā es varu iesniegt pagājušā gada deklarāciju)? Līdz kuram var iesniegt 2017.gada dekl. Daudzi domā, ka 2017.g. dekl. iesniegšana jāpaspēj līdz 01.03.2021.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt par trim iepriekšējiem gadiem. Piemēram, deklarāciju par 2020.gadu varēs iesniegt līdz pat 2024. gada 17.jūnijam. Deklarāciju par 2017.gadu var iesniegt līdz 2021.gada 16.jūniam.

Par attaisnoto izdevumu atlikumu- pārnesumu pārlikšanu no vienas deklarācijas uz citu.

Summa, kas pārsniegs 600 eiro, pārcelsies uz nākamo gadu un atlikums automātiski ielasīsies nākamā gada ienākumu deklarācijā, tajā brīdī, kad to iesniegsiet.

Vai var deklarācijā pievienot attaisnoto izdevumu dokumentus par ģimenes locekli, kurš nav apgādībā?

Jā, var, tas nav saistīts ar apgādību. Personas, par kurām var piemērot attaisnotos izdevumus, ir:
• vecāki, vecvecāki;
• bērni, mazbērni;
• laulātais;
• audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
• nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
• brālis un māsa – personas ar 1.vai 2.grupas invaliditāti (piemēro no 2020.gada 1.janvāra);
• apgādībā esošu personu apgādājamie;
• aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

Attaisnotos izdevumus par katru personu drīkst iesniegt deklarācijā tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 600 euro.

Par e kvītīm un to uzrādīšanu GID.

E-kvītis gada ienākumu deklarācijā ielasās automātiski tikai gadījumā, ja persona ir devusi atļauju ārstniecības iestādei kvīti nosūtīt VID. Visus pārējos maksājuma dokumentus par ārstniecības izdevumiem jāpievieno deklarācijai pašam iesniedzējam. 

Kā es varu saņemt IIN pārmaksu, ja man nav konta?

Nodokļa pārmaksu var saņemt tikai bezskaidrā naudā. Iesniedzot deklarāciju, ir jānorāda bankas konta numurs vai maksājumu konta numurs pasta nodaļā (ja tāds ir atvērts). Ja nav neviena no šiem norēķinu kontiem, tad jāatceras, ka cilvēka čekus savā gada ienākumu deklarācijā var iekļaut  arī kāds no ģimenes locekļiem, kam ir norēķina konts un kurš gada laikā ir maksājis iedzīvotāju ienakuma nodokli.

Par papildus atrasto čeku iesniegšanu par iepriekšējiem gadiem?

Jūs varat precizēt par trim iepriekšējiem gadiem iesniegtās gada ienākumu deklarācijas, pievienojot tām papildu attaisnojuma dokumentus. Tādā gadījumā, iesniedzot precizēto deklarāciju, pie iesniegšanas jāizvēlas poga "precizēts".

Par kādiem gadiem vēl var iesniegt čekus?

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt par trim iepriekšējiem gadiem. 2021. gada laikā var iesniegt vai precizēt deklarācijas arī par 2019. un 2018. gadien. Savukārt deklarāciju par 2017.gadu var iesniegt līdz 2021.gada 16.jūnijam. Deklarāciju par 2020.gadu varēs iesniegt līdz pat 2024. gada 17.jūnijam.

Par studiju kredīta dokumentu iesniegšanu.Vairāki ir prasījuši, kā pareizi mācību maksas kredīts jāpievieno dekl. Svarīgi uzsvērt, ka kredītu pievieno dekl., tad kad sāk atmaksāt kredītu, jo daudzi liek tekošos gada maksājumus.

Visu saņemtā studiju kredīta summu  attaisnotajos izdevumos iekļauj deklarācijā tajā taksācijas gadā, kurā saņemto studiju kredītu persona ir sākusi atmaksāt. Deklarācijai jāpievieno līguma kopija, studiju kredīta atmaksas grafiks un samaksas dokuments, kas apliecina, ka uzsākta studiju kredīta atmaksa (pirmais maksājums).

Par ārvalstīs gūto ienākumu deklarēšanu GID.

Deklarācija obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kur ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli.
                                             
Līdz ar breksitu Apvienotā Karaliste ir kļuvusi par trešo valsti, un tur dzīvojošajiem Latvijas rezidentiem ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, kurā jādeklarē arī darba alga un visi citi ienākumi. Tā kā Apvienotajai Karalistei ar Latviju ir noslēgta Nodokļu konvencija, tad papildus nodokļi par algota darba ienākumu nav jāmaksā (ar noteikumu, ka šis algota darba ienākums ir aplikts ar ienākuma nodokli Apvienotajā Karalistē). Deklarācija jāiesniedz šogad līdz 1.jūnijam par 2020.gadu, jo juridiski Apvienotā Karaliste no Eiropas Savienības izstājās 2020.gada 1.janvārī.

Vai varēs GID par 2020.g iesniegt arī papīrā, ja nav SD. Vai deklarācijas varēs iesniegt pa pastu ierakstītā vēstulē?
Pirmdienas rītā pa Latvijas radio 1 VID pārstāve teikusi, ka var..


Gada ienākumu deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt pa pastu (Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978).

Vai par 2020.gadu kaut kad tomēr GID varēs iesniegt klātienē, vai to varēs izdarīt tikai elektroniski?

Rūpējoties par klientu un darbinieku veselību, VID uz ārkārtējās situācijas laiku (vismaz līdz 6.aprīlim) ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē visā Latvijā. Gada ienākumu deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978), tomēr mēs aicinām to darīt elektroniski, VID EDS, jo tādā gadījumā deklarācijā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas. Pieslēgties EDS var ikviens, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, kā arī eID, eParakstu vai “eParaksts mobile”.

Pensionāri, kuriem nav EDS un internetbankas, un jautā kā viņi var iesniegt GID, ja nepieņem klātienē?

Rūpējoties par klientu un darbinieku veselību, VID uz ārkārtējās situācijas laiku (vismaz līdz 6.aprīlim) ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē visā Latvijā. Tiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekamu prasmju vai pieredzes EDS lietošanā, palīdzēt var arī viņu ģimenes locekļi, kas šo cilvēku attaisnotos izdevumu var iesniegt savā deklarācijā. Taču brīvprātīgi, lai atgūtu attaisnotos izdevumus, deklarāciju par 2020. gadu var iesniegt trīs gadu laikā. Ja deklarācija jāiesniedz obligāti, to var izdarīt trīs mēnešu laikā, līdz pat šī gada 1.jūnijam.

Cik ilgā laikā atmaksās nod. pārmaksu?

Saskaņā ar likumā noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa VID ir jāveic trīs mēnešu laikā no deklarācijas saņemšanas dienas, taču, ja deklarācija ir aizpildīta korekti, parasti naudas atmaksa notiek krietni ātrāk. Tas atkarīgs arī no iesniegto deklarāciju daudzuma attiecīgajā periodā.

Kādus čekus un kvītis var pievienot GID, lai atgūtu IIN par attaisnotajiem izdevumiem? (Konkrētus piemērus)

Visu deklarācijai pievienojamo maksājuma dokumentu uzskaitījums pieejams VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā "Privātpersonām/ Gada ienākumu deklarācija/ Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija".

Kādus čekus un kvītis nedrīkst pievienot GID, jo šādi tēriņi nav attaisnotie izdevumi? (konkrētus piemērus)

Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu nevar ieskaitīt redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu) iegādes izdevumus, izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem

Kā pievienot dokumentu GID, Ja daļu summas par ārstniecības pakalpojumu ir sedzis apdrošinātājs?

Maksājuma dokuments tiek pievienots gada ienākumu deklarācijai, taču pie attaisnotajiem izdevumiem tiek norādīta tikai tā summas daļa, kuru apdrošinātājs nav sedzis. Iesniedzot deklarāciju elektroniski, tam ir paredzētas īpašas ailītes - jānorāda gan pilna dokumentā norādītā summa, gan apdrošinātāja segtā daļa.

Kādi attaisnoto izdevumu dokumenti tiek pievienoti GID automātiski (ja GID  iesniedz EDS)?

Deklarācijā automātiski ielasās:
• Izglītības izdevumi, ko sniedz augstskolas par saņemto mācību maksu (visu pārējo jāpievieno pašam maksātājam, tajā skaitā arī izdevumi par bērnu interešu izglītību);
• iemaksas privātajos pensiju fondos (automātiski ielasās dati par Latvijā reģistrētajam pensiju fondam veiktajām iemaksām);
• dzīvības apdrošināšanas iemaksas (automātiski ielasās dati par Latvijā veiktajām iemaksām);
• visi tie čeki un kvītis, kuras cilvēks ir nosūtījis uz EDS, izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”;
• informācija par atmaksai aprēķināto attaisnoto izdevumu summu, kas tiek pārcelta no iepriekšējā gadā sniegtās deklarācijas (ja tāda ir tikusi iesniegta).

Pašam jāpievieno:
• ārstnieciskie pakalpojumi (automātiski ielasās e-kvītis, ja persona ir devusi atļauju ārstniecības iestādei kvīti nosūtīt VID. Visu pārējo jāpievieno pašam maksātājam);
• bērnu interešu izglītība;
• par ārvalstīs reģistrētajam pensiju fondam veiktajām;
• dzīvības apdrošināšanas iemaksas (automātiski ielasās dati par Latvijā veiktajām iemaksām, bet par ārvalstīs veiktajām iemaksām izdevumi jāpievieno pašam maksātājam);
• ziedojumi un dāvinājumi, t.sk. politiskajai partijai - izdevumi jāpievieno pašam maksātājam.

Par ko, izņemot ārstniecību un izglītību, vēl var atgūt pārmaksāto Iedzīvotāju ienākuma nodokli?

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot attiecīgos deklarācijas pielikumus, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli ir iespējams saņemt atpakaļ, ja gada laikā ienākumam piemērota lielāka likme un nodoklis ieturēts vairāk, ja nav piemērots viss neapliekamais minimums, visi atvieglojumi kādi cilvēkam pienākas un ja piemērojami attaisnotie izdevumi, piemēram par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Informācija par iespējām saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2020.gada ienākumiem (nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem u.c.) pieejama VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā  "Privātpersonām/Gada ienākumu deklarācija/Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācija/Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2020.gadu".

Kā rīkoties, lai nākamajā gadā neveidotos nodokļa piemaksa?

Ja ienākumi ir mainīgi, izmantojot savu EDS kontu, jau savlaicīgi var novērst papildu nodokļa maksājumu:

1) pieslēdzies savam EDS kontam;

2) atver algas nodokļa grāmatiņu;

3) atkarībā no situācijas atzīmē tajā “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”  vai “Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23 % apmērā”.

Algas nodokļa grāmatiņā atzīmētais ieraksts tiks automātiski nosūtīts darba devējam (vai citam ienākuma izmaksātājam, kurš ir atzīmēts kā galvenā ienākuma gūšanas vieta), lai gada laikā tas tiktu ņemts vērā, aprēķinot un ieturot nodokli.

Cik ilgā laikā no deklarācijas iesniegšanas brīzā ir jāsamaksā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tautā saukts – nodokļa parāds)?

Līdz 2021. gada 23.jūnijam, taču, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 23.jūnijam, 23.jūlijam un 23.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas, bet ja gada kopējie ienākumi pārsniedz sociālo iemaksu objekta maksimālo apmēru –  62 800 euro, tad katru reizi var iemaksāt trešo daļu no aprēķinātās nodokļa summas - attiecīgi līdz 23.jūlijam, 23.augustam un 23.septembrim. Tāpat var vērsties VID ar iesniegumu un lūgt sadalīt maksājumu vēl vairākās daļās.  No 2021.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā: LV33TREL1060000300000.

Cik ilgā laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža man ir tiesības nomaksāt nodokļa parādu pa daļām un kā jārīkojas, lai to paveiktu?

Līdz 2021. gada 23.jūnijam, taču, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 23.jūnijam, 23.jūlijam un 23.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas, bet ja gada kopējie ienākumi pārsniedz sociālo iemaksu objekta maksimālo apmēru –  62 800 euro, tad katru reizi var iemaksāt trešo daļu no aprēķinātās nodokļa summas - attiecīgi līdz 23.jūlijam, 23.augustam un 23.septembrim. Tāpat var vērsties VID ar iesniegumu un lūgt sadalīt maksājumu vēl vairākās daļās.  No 2021.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā: LV33TREL1060000300000.

Kā es varu pārliecināties, ka mana gada ienākumu deklarācija ir tikusi pieņemta?

Pēc elektroniskās deklarācijas iesniegšanas uz Jūsu norādīto e-pastu un e-adresi (ja esat tās lietotājs) saņemsiet ziņu par deklarācijas pieņemšanu vai noraidīšanu (detalizētāka informācija par noraidīšanas iemesliem būs pieejama Jūsu VID EDS profilā).

Kādus attaisnojuma dokumentus drīkst pievienot gada ienākumu deklarācijai? Vai ir kādi nosacījumi – kam  obligāti ir jābūt redzamam attaisnojuma dokumentā, lai tas būtu derīgs?

Attaisnotos izdevumus var pamatot ar šādiem maksājuma dokumentiem,  kuros ir norādīts fiziskās personas – nodokļa maksātāja vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods un samaksāto izdevumu veids:
•    kases čeku;
•    kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods;
•    numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīti;
•    kases ieņēmumu orderi;
•    maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu.

Ja gada ienākumu deklarācijā nepieciešams pievienot maksājumu apliecinošo dokumentu par bērnu interešu izglītību, tad šajā dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam). Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir IIN maksātājs. Piemēram, ja māte ir maksājusi par bērna interešu izglītību, bet pati ir bērna kopšanas atvaļinājumā, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, šo maksājumu savos attaisnotajos izdevumos ir tiesīgs iekļaut bērna tēvs (jo pašai mātei nav, kam piemērot attaisnotos izdevumus).

Vai iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, tajā kā attaisnotos izdevumus var iekļaut čekus par tiem ģimenes locekļiem, kuri, diemžēl, jau miruši pēdējā gada (2020. gada) laikā?

Jā, ja esat maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad varat savā 2020.gada ienākumu deklarācijā iekļaut attaisnojuma dokumentus par mirušo ģimenes locekli, aizpildot atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par ārstniecības izdevumiem un pievienojot attaisnojuma dokumentus, kas apliecina maksājumus par šim cilvēkam sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem, tāpat kā to dara par citiem ģimenes locekļiem.

Kādos gadījumos es nedrīkstu pievienot savai gada ienākumu deklarācijai čekus par attaisnotajiem izdevumiem, jo man nepienākas nodokļu atmaksa?

Ja esat mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, sezonas laukstrādnieks, nodokļa maksātājs, kuram ir paziņota saimnieciskā darbība (izīrējat savu nekustamo īpašumu un maksājat 10% IIN), vai patentmaksātājs, vai maksājat iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) tikai par ienākumu no kapitāla pieauguma, tad nodokļu pārmaksu nevarēsiet atgūt, jo neesat maksājis pilnu IIN likmi. Taču Jūsu attaisnoto izdevumu čekus savai deklarācijai var pievienot un iesniegt Jūsu ģimenes locekļi, kuri ir IIN maksātāji.

Vai man ir jēga sniegt gada ienākumu deklarāciju un pretendēt uz attaisnoto izdevumu atmaksu, ja neesmu nostrādājis pilnu gadu?

Iesniegt iedzīvotāju ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto nodokli, var arī tad, ja esat strādājis tikai nepilnu gadu. Jo arī šādā situācijā var veidoties nodokļa pārmaksa. Svarīgs kritērijs tam vai un cik lielu naudas summu izdosies atgūt par attaisnotajiem izdevumiem ir samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs tajā laika posmā, kad strādājāt.

Samaksa par augstskolu tiek jau automātiski aprēķināta pie izmaksātajiem nodokļiem vai tie atsevišķi jāiesniedz?

Ja deklarācijas sadaļā “Attaisnotie izdevumi” informācija par veiktajiem maksājumiem par izglītību jau redzama deklarācijā, tad vēlreiz iesniegt dokumentus nav nepieciešams.

Kā cilvēks var būt parādā valstij nodokļus, ja viņš oficiāli strādā un nodokļi tiek maksāti?

Nodokļa piemaksas iemesls nav oficiāla vai neoficiāla strādāšana. Piemaksa var veidoties tāpēc, ka personas  ienākumi gada laikā ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var izrādīties, ka gada laikā ticis piemērots lielāks prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Piemēram, ilgu laiku nav strādāts un tad atsākts strādāt, vai arī ievērojami palielinājušies ienākumi pret pagājušo gadu u.c. iemesli. Par šiem iemesliem un arī par to, kā samaksāt izveidojušos piemaksu, varat izlasīt šeit.

Kādēļ, EDS izveidojot gada ienākumu deklarāciju un pievienojot attaisnoto izdevumu čekus par medicīnu un meitai par pulciņiem izdruku no bankas konta pdf formātā, man rāda, ka naudiņa netiks izmaksāta šogad, bet tiks sadalīta uz citiem gadiem?

Paskaidrojums parādās tad, kad ar peles kursoru norādāt uz “i” ailes kreisajā pusē.  Iesniegto attaisnoto izdevumu summa pārsniedz Jūsu pagājušajā gadā samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, t.i. gada laikā nav iemaksāts tik daudz nodoklī, lai veidots pārmaksa. Taču atgādinām, ka attaisnoto izdevumu čekus savai deklarācijai var pievienot citi Jūsu ģimenes locekļi, kuri ir attiecīgajā gadā maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli, piemēram, laulātais, bērni, mazbērni, vecāki, vecvecāki.

Kurā ailē man jāievada/jāuzrāda izziņa no apdrošināšanas kompānijas par daļēji segtiem pakalpojumiem un izziņa no darba devēja par polises līdzmaksājumu?

Iesniedzot dokumentus un čekus par attaisnotajiem izdevumiem EDS sadaļā "Attaisnoto izdevumu dokumenti" vai mobilajā lietotnē "Attaisnotie izdevumi", Jums parādās lauciņš, kurā ierakstīt kompensējamo summu. Par apdrošināšanas polisi – tā jāpievieno un jāapraksta kā jebkurš cits ārstniecības attaisnojuma dokuments.

Es vēlos iesniegt par pagājušo gadu Gada ienākumu deklarāciju, bet ir aizķeršanās. Man rāda: "Uzmanību! Informācija par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību tiek atlasīta no VID rīcībā esošiem datiem, kurus ir iesniegušas mācību iestādes un pats nodokļu maksātājs. Lūdzu, pārbaudiet, vai atlasītie dati ir korekti un nav norādīti atkārtoti! Ja nepieciešams, atlasītos datus var precizēt vai dzēst." ar dzeltenu krāsu.

Ja tas ir oranžais brīdinājums, deklarāciju joprojām ir iespējams iesniegt. Deklarāciju nevar iesniegt tikai tādā gadījumā, ja uzrāda kļūdu (brīdinājums sarkanā krāsā).

Kā pareizi ievadīt personas kodu Gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumā?

Personas kodu raksta kopā - bez svītriņas.

Ka es varu zināt, ka deklarācija iesniegta pareizi?

Ja deklarācija ir pieņemta (EDS neuzrādīja kļūdas paziņojumu vai brīdinājumus), viss ir kārtībā. Tajā brīdī, kad Jūsu iesniegtā deklarācija būs sasniegusi VID sistēmu, Jūs par to saņemsiet apstiprinājuma e-pastu EDS. Ja, apstrādājot Jūsu deklarāciju, VID radīsies kādi precizējoši jautājumi, VID speciālists ar Jums sazināsies.

Gada ienākumu deklarāciju ir jāiesniedz kopā ar attaisnotajiem izdevumiem vai var katru atsevišķi?

Ja vēlaties atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli iesniedzama viena deklarācija, kurā ir apvienota informācija gan par neapliekamo minimumu, gan par atvieglojumiem , gan par attaisnotajiem izdevumiem. Maksājumu čeki/kvītis ir jāpievieno iesniedzamajai gada ienākumu deklarācijai par attiecīgo gadu. Vairāk informācijas šeit.

Vai gada ienākumu deklarācijai var pievienot maksājumus par neklātienes (tālmācības) vidusskolu?

Nē, konkrētie izdevumi nav uzskatāmi par attaisnotajiem izdevumiem.  Precīza informācija par to, kāda veida izdevumi ir uzskatāmi par attaisnotajiem izdevumiem, pieejama šeit.

Esmu invalīde. Vai es pati varu pildīt deklarāciju  un saņemt daļu no iztērētā par med. pakalpojumiem? Kurš to varētu darīt manā vietā? Vai par medikamentiem arī kāds kaut ko atmaksā?

Ja attiecīgajā gadā esat maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad gada ienākumu deklarāciju varat aizpildīt un iesniegt pati, pieslēdzoties eds.vid.gov.lv ar kādu no autorizācijas veidiem, piemēram, caur portālu Latvija.lv, izmantojot savu internetbankas paroli. Vairāk informācijas par deklarācijas aizpildīšanu un attaisnoto izdevumu deklarēšanu šeit.

Jūsu pārmaksātos nodokļus par ārstniecības izdevumiem savai deklarācijai var pievienot un atgūt arī Jūsu laulātais, bērni/mazbērni, vecāki/vecvecāki. Ja Jums ir 1. vai 2. grupas invaliditāte, to var piemērot arī brāļi vai māsas.

Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu nevar ieskaitīt izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem. Precīza informācija par to, kāda veida izdevumi ir uzskatāmi par attaisnotajiem izdevumiem, pieejama šeit.

Kā pareizi deklarēt pensijas 3. līmenī veiktās iemaksas? Kādā ailē kas jāraksta?

Sagatavojot gada ienākumu deklarāciju EDS, informācija no privātajiem pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām jau ir iekļauta deklarācijas D 7.rindā, ja vien šī informācija ir VID rīcībā. Vairāk informācijas metodiskajā materiālā.

Kā varu pieslēgties EDS un aizpildīt gada ienākumu deklarāciju, ja man nav internetbankas?

Lai reģistrētos par EDS lietotāju tiešsaistē, bez VID starpniecības, ir iespējams izmantot kādu no www.latvija.lv piedāvātajām autentificēšanās iespējām – internetbanku, elektronisko identifikācijas karti (eID) vai drošu elektronisko parakstu (eParakstu).

Ja pieslēgšanās EDS nepieciešama gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai, deklarācijas veidlapu iespējams izdrukāt un iesniegt, nosūtot VID pa pastu.

Kad tiks atsākta klientu apkalpošana klātienē, iesniegumu par EDS lietotājvārda un paroles piešķiršanu būs iespējams aizpildīt un iesniegt VID klientu apkalpošanas centros.

Sakiet, vai es varu atgūt zobārstniecības izdevumos atpakaļ, ja 2019. gadā nestrādāju un čeki ir par 2019. gadu? Šobrīd jau vairāk nekā gadu strādāju.

Ja attiecīgajā gadā neesat maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli vai gada laikā nav iemaksāts tik daudz nodoklī, lai veidots pārmaksa un Jūsu zobārstniecības izdevumi nav iekļauti kāda Jūsu ģimenes locekļa, kurš ir attiecīgajā gadā maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, gada ienākumu deklarācijā, Jums ir tiesības  iesniegt  deklarāciju par 2019.gadu un zobārstniecības izdevumus   attiecināt uz nākamo triju taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā.

Vai par vecvecāku medicīnas izdevumiem čekus var iesniegt arī mazbērns, pat ja vecvecāks ir pensionārs?

Ja mazbērns attiecīgajā gadā ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad var pievienot vecvecāku attaisnoto izdevumu čekus savai gada ienākumu deklarācijai.

Uz kādu kontu jāatmaksā norādītā summa un kas jāuzrāda maksājuma uzdevumā? Vai jāiesniedz kāds papildus apliecinājums veiktajai apmaksai?

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā
Par nodokļa piemaksas izveidošanās iemesliem un arī par to, kā samaksāt izveidojušos piemaksu, varat izlasīt šeit.