Gada ienākumu deklarācija

 Publicēts: 23.02.2021. 12.01


Apakšsadaļu izvēlne

Obligātā ienākumu deklarācija

Obligātā ienākumu deklarācija


Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

 

Pieslēgties EDS Pamācība, kā elektroniski iesniegt deklarāciju


VIDEO PAMĀCĪBAS

  Kā pievienot čekus EDS un iesniegt deklarāciju
 

Saite uz youtube uz video pamācību "Attaisnoto izdevumu dokumentu pievienošana, izmantojot mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi""  Attaisnoto izdevumu dokumentu pievienošana, izmantojot mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi"


Savukārt tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākuma deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c.).

Vēršam uzmanību, ka abos gadījumos iesniedz vienu kopīgu dokumentu – gada ienākumu deklarāciju – aizpildot atbilstošos deklarācijas pielikumus. Deklarācijas aizpildīšana un iesniegšana elektroniski ļaus ietaupīt Jūsu resursus, jo lielākā daļa no datiem jau automātiski tiek atlasīta gada ienākumu deklarācijā.


Visiem iedzīvotājiem, kuru ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir jāseko līdzi tam, vai gada laikā piemērotie nodokļu atvieglojumi un VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst viņu kopējiem gada ieņēmumiem. No tā ir atkarīgs, vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts nodokli atmaksās vai arī tas būs jāpiemaksā,

Ja izveidojusies nodokļa piemaksa, tad iedzīvotājam ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un samaksāt papildus aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Savukārt, lai atgūtu gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (par ārstniecību, izglītību u.c.), deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi.


Informējam, ka iedzīvotājiem, kuri nebūs iesnieguši gada ienākumu deklarāciju un kuriem pēc VID rīcībā esošās informācijas veidojas budžetā maksājamais nodoklis, VID automātiski veiks nodokļa aprēķinu par attiecīgo gadu atbilstoši VID rīcībā esošai informācijai un paziņos to personai.

Ar šo paziņošanu gada ienākumu deklarāciju ir iesniegta un personai ir pienākums gada ienākumu deklarācijā aprēķināto maksājamo IIN summu iemaksāt budžetā.

Iedzīvotājiem tiek saglabāta iespēja iesniegt gada ienākumu deklarācijas precizējumu, pievienojot papildus attaisnotos izdevumus apliecinošos dokumentus, tādējādi samazinot IIN aprēķinu.

Esam īpaši padomājuši arī par viedtālruņu lietotājiem, un tagad ar attaisnotajiem izdevumiem saistītos dokumentus ir iespējams iesniegt, izmantojot viedtālruni, skatīt sadaļu “Mobilās lietotnes”.


 • Kāpēc var rasties pienākums piemaksāt nodokli?
  • Nodokļa aprēķinus ietekmē ieviestā progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un diferencētais neapliekamais minimums, kuru lielums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad – ne tikai no darba algas.

   Nodokļa starpība var veidoties, ja gada laikā ienākumam tikusi piemērota zemākā IIN likme.

   Gadījumos, kad ienākumi gadā bijuši mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, ka gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme, nekā aprēķinot nodokli visam gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādējādi rodas situācija, ka nodoklis nav samaksāts pilnā apmērā un veidojas nodokļa starpība jeb piemaksa, kas ir jāsamaksā.

 • Kurām iedzīvotāju grupām var veidoties pienākums piemaksāt nodokli?
  • Pienākums piemaksāt nodokli var rasties šādām iedzīvotāju grupām:

   • personām, kuras pagājušajā gadā nav strādājušas pilnu gadu, vai personām, kurām iepriekš nav bijuši ienākumi (piemēram, māmiņas, kas atgriežas darbā, personas, kuras nesen uzsākušas darba gaitas);
   • personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti (piemēram, papildus darba algai saņem arī autoratlīdzību vai pensiju);
   • personām, kuras ir mainījušas darba devēju.
 • Kā uzzināt, vai radusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa?
  • Personai ir jāpieslēdzas VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmai (EDS) ar saviem internetbankas datiem vai citu veidu autentifikācijas iespējām un jāiesniedz gada ienākumu deklarācija (GID). Iesniedzot GID, sistēma automātiski aprēķinās atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus gada laikā, proti, sistēma automātiski izrēķinās, vai radusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa.

   Ja iedzīvotājs nebūs iesniedzis GID, taču viņam būs izveidojies maksājamais nodoklis, VID katru iedzīvotāju informēs, nosūtot vēstuli EDS kontā vai pa pastu uz personas deklarēto dzīves vietas adresi. Gada ienākumu deklarācijas neiesniegšana neatbrīvo no pienākuma samaksāt iztrūkstošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpību valsts budžetā.

 • Kā rīkoties, ja radies pienākums piemaksāt nodokli?
  • Nodokli var samaksāt noteiktajā termiņā vai arī lūgt maksājuma termiņa pagarinājumu.

   Ja vēlies veikt maksājumu:

   • Veic maksājumu norādītajā apjomā sava EDS profila sadaļā “Maksājumi”, izmantojot internetbanku.

   VAI

   • veic maksājumu jebkurā bankas filiālē.


   ! No 2021.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā vienotajā nodokļu kontā
   Nosaukums: Vienotais nodokļu konts
   Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008
   Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22
   Konta numurs: LV33TREL1060000300000
   (Valsts kases ienākuma nodokļa kontā LV91TREL1060000110000 drīkst maksāt tikai līdz 2020. gada 31. decembrim. Sākot ar 2021.gadu šis konts vairs nebūs aktīvs).

   Ja vēlies lūgt maksājuma pagarinājumu:

   Ja maksājumu nevarat veikt uzreiz, VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID” nosūtiet elektronisku iesniegumu, lūdzot termiņa pagarinājumu

 • Ko darīt, lai nebūtu jāpiemaksā nodoklis?
  • Ja ienākumi ir mainīgi, izmantojot savu EDS kontu, jau savlaicīgi var novērst papildu nodokļa maksājumu:

   1) pieslēdzies savam EDS kontam;

   2) atver algas nodokļa grāmatiņu;

   3) atkarībā no situācijas atzīmē tajā “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”  vai “Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23 % apmērā”.


   Nenorādi savā algas nodokļu grāmatiņā nevienu ienākumu gūšanas vietu, bet iesniedz gada ienākumu deklarāciju un tādejādi atgūsti pārmaksāto ienākumu nodokli;
   Rakstiski vienojies ar savu darba devēju, ka algai tiks piemērots tik liels prognozētais neapliekamais minimums kādu pats vēlies. Tomēr, ņem vērā - tas nedrīkst būt lielāks par Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimumu.

Attaisnotie izdevumi tavā ģimenē