Statuss:
Īstenošanā
EEA grants logo

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda līdzfinansētā programma “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta  2014.-2021.gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” mērķis ir stiprināt tiesībsargājoši iestāžu sadarbību ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā.

Programmas ietvaros Valsts ieņēmumu dienests īsteno 2 projektus:

Projekta mērķis un apraksts

Uzlabot noziedzības novēršanu un apkarošanu.
VID izstrādās vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu un sagatavos informācijas analītiķus un īpašo uzdevumu ekspertus.

Vienotā kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un VID Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa digitālo atbalsta sistēmu, kas tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi.

Kriminālizlūkošanas datu apmaiņa starp tiesībaizsardzības iestādēm ievērojami sekmēs noziedzīgu nodarījumu novēršanu un atklāšanu gan valsts mērogā, gan arī starptautiski.

Termiņš: Plānotais projekta ilgums ir 46 mēneši.

Finansējums

Partneri

Kopējās šī projekta attiecināmās izmaksas ir 2 197 000 eiro; no tām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 85% apmērā jeb 1 867 450 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 329 550 eiro. Programmas apsaimniekotājs ir Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, starptautiskā partnerorganizācija ir Eiropas Padome; vietējie partneri – Valsts policija.

Projekta mērķis un apraksts

Paaugstināt ekonomisko noziegumu novēršanas un apkarošanas efektivitāti robežšķērsošanas vietā “Terehova”, uzlabojot muitas un robežkontroles iestāžu zināšanas un prasmes tādās jomās kā koordinācija un sadarbība starp dienestiem un stiprinot to iestāžu kapacitāti, kuras ir atbildīgas par pārrobežu ekonomisko noziegumu apkarošanu uz ES ārējās robežas.

Īstenojot projektu, paredzēts uzlabot infrastruktūru robežšķērsošanas vietā “Terehova” efektīvākai muitas kontrolei, kā arī drošākiem un ērtākiem apstākļiem robežas šķērsotājiem.

Projekta ievaros uz robežas strādājošie muitas un robežsardzes speciālisti piedalīsies kopīgās mācībās, tā nostiprinot starpinstitucionālo sadarbību un koordināciju. Savukārt  muitas kinoloģijas dienestam tiks pārbūvētas telpas Rēzeknē un iegādāti jauni mācību līdzekļi un aprīkojums treniņu vajadzībām.

Termiņš: Plānotais projekta ilgums ir 42 mēneši.

Finansējums

Partneri

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 585 935 eiro; no tām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 85% apmērā jeb 2 198 045 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15%  jeb 387 890 eiro. VID partneri projekta ietvaros būs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ).

Projektu aktualitātes


att